• 1-schaal-zww
  • 2-schaal-zww-kleur
  • 3-schaal-kleur
  • 4-schaal-kleur
  • 5-schaal-kleur
  • 6-schaal-kleur
  • 7-schaal-kleur
  • 8-schaal-zww-kleur
  • 9-schaal-zww

Psychologenpraktijk Bij de Bie

Vriendelijke woorden zijn als een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Spreuken 16:24

Vriendelijke woorden zijn als een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Spreuken 16:24

Omdat er veel veranderd is in de eisen die aan de psychologische hulpverlening binnen de Basis GGZ gesteld worden, heb ik besloten mij weer te richten op een vrije praktijk als Psycholoog NIP.
Ik heb geen contracten meer afgesloten met de zorgverzekeraars.  Dit houdt in dat ik nu mijn werk weer kan doen zoals ik dat altijd deed: laagdrempelig, betrokken, zorg op maat en met meer voldoening.

Binnen de Basis GGZ kun je alleen vergoedingen krijgen, als je aan de voorwaarden voor een DSM diagnose voldoet en je hebt daar een verwijzing van de huisarts voor nodig. Binnen mijn praktijk is dat niet nodig. Je kunt hulp krijgen met of zonder verwijzing. Overigens ben je natuurlijk ook met een DSM diagnose welkom.

Begeleiding, ondersteuning, coaching

Ik bied nog steeds dezelfde psychologische hulp aan als die ik al die jaren als eerstelijnspsycholoog gegeven heb. Je kunt bij mij terecht met uiteenlopende problemen, zoals angst, sombere gevoelens of onzekerheid. Ik kan je helpen bij tegenslagen en verdriet, verlies en rouw (ook over het verlies van huisdieren), bij overbelasting en relatieproblemen, bij scheiding en moeilijke gezinssituaties en bij levens- en zingevingsvragen. Een bijzonder aandachtsgebied is de hulp voor familieleden van mensen met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem.

Openingstijden praktijk

Maandag, woensdag en donderdag van 11 – 18.00 uur

Corona

De praktijk is open. Het is mogelijk om een redelijke afstand te houden in de praktijkruimte. Als u niet ziek bent, bent u welkom.