• 1-behang2-zww
  • 2-behang2-zww-kleur
  • 3-behang2-kleur
  • 4-behang2-kleur
  • 5-behang2-kleur
  • 6-behang2-kleur
  • 7-behang2-kleur
  • 8-behang2-zww-kleur
  • 9-behang2-zww

Tarieven en vergoedingen

Er is geen mogelijkheid om de nota’s voor de gesprekken in te dienen bij de zorgverzekeraar, omdat ik geen contracten meer heb afgesloten. Het voordeel van deze situatie is, dat er geen DBC (Diagnose Behandel Combinatie) nodig is en ook geen verwijzing van de huisarts. Nog een voordeel is dat het eigen risico (in 2022 is dat € 385) niet aangesproken hoeft te worden.

Het tarief is € 50 per uur. Je krijgt meteen een nota mee en je betaalt contant.

Als je verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen, wordt je verzocht om dit zo ruim mogelijk van tevoren te laten weten. Als het bericht van verhindering minder dan 24 uur van tevoren gegeven is, wordt het afgesproken tarief in rekening gebracht.